Hjem

Botsfengeselet er nedlagt.


Vi vil lage Kulturhus!


Er du med?


Vi ønsker å ta i bruk Botsen og skape et mangfoldig kulturhus. Botsen har et uniktpotensiale med sin store bygningsmasse, parkanlegg og mur.

© Copyright 2018. botsen.no All Rights Reserved