Hjem

Botsfengeselet er nedlagt.

Vi vil lage Kulturhus!

Er du med?

Vi ønsker å ta i bruk Botsen og skape et mangfoldig kulturhus. Botsen har et uniktpotensiale med sin store bygningsmasse, parkanlegg og mur.

© Copyright 2018. botsen.no All Rights Reserved