Om

Om / About

""Slipp Botsen Fri" er et kulturelt grasrotinitaitiv av folk og organisasjoner som bryr seg om Grønland og som vil lage Kulturhus i det nedlagte fengselet. De siste fangene forlot Botsen høstern 2017. Det gamle fengselet stenger ikke lenger folk inne, nå er det publikum som stenges ute. Vi har banket på døra og har stått klar til å flytte inn for å etablere Kulturhus på Botsen fra samme dag som fangene flyttet ut.

 

Folk trenger Hus, Hus trenger Folk! Grønland trenger Botsen - Botsen trenger Grønland.

 

Vi engasjerer oss for Botsens framtid og vil ta den i bruk nå og la folk bli kjent med stedet. Vi vil delta aktivt i diskusjonen om hva Bosten kan bety for Grønland og Oslo Øst i framtiden. Diskusjonen vil vi at skal skje i det offentlige rom og vi vil medvirke i den ved å bruke bygget og rommene og muren og parken mens vi diskuterer.

 

Botsen må bli kulturmuskel i skjæringspunktet mellom Grønland, Gamlebyen, Tøyen og Kampen.  Botsen kan romme alle sjangere av kunst, kultur og håndverk. Listen over interesserte som vil inn er lang. Botsen kan romme tilbud til alle aldersgrupper og særlig for lokalbefolkningen, men også for hele Oslo.

 

Initiativgruppa Slipp Botsen Fri består av: Nordic Black Theatre & Cafeteatret Varde Teatret,  Sirkus Xanti, Ingvild Hammer og Pain Solution i samarbeid med Snøhetta og Hovind AS.

 

 

 

English

 

"Set Botsen Free" is a cultural grassroots movement of people and organizations who care about Grønland and who want to create a cultural centre (or 'muscle)' in the now empty prison. The last prisoners left Botsen in autumn 2017. The old prison no longer has inmates that are locked in.... now it's the public which is locked out! 

We have knocked on the door and have been ready to move in to establish Botsen as a culture centre since the prisoners moved out.

 

People Need Houses, Houses Need People! Grønland needs Botsen - Botsen needs Grønland.

 

We engage ourselves in the future of Botsen and will use it now and let people get acquainted with the building. We want to generate and participate in the discussion of what Bosten can mean for Grønland and Oslo East in the future. The discussion belongs in the public space and we will participate in it by using the building and the rooms and the wall and the park in the meantime.

 

Set Botsen Free initiative group consists of: Nordic Black Theatre & Cafetearet, Varde Teater, Sirkus Xanti, Ingvild Hammer and Pain Solution in collaboration with Snøhetta and Hovind AS.

© Copyright 2018. botsen.no All Rights Reserved